Articles Posted in the " ปัญหาสุขภาพกับการทำงานหน้าจอนาน ๆ " Category

  • ปัญหาสุขภาพกับการทำงานหน้าจอนาน ๆ

    ปัญหาสุขภาพกับการทำงานหน้าจอนาน ๆ ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะแยกไม่ออกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, แท็บเล็ต, รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ หลายคนใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับหน้าจอคอมพิวเตอร์…