ทานอาหารอย่างไรห่างไกลมะเร็ง

mareng

ทานอาหารอย่างไรห่างไกลมะเร็ง

โรคมะเร็งถือเป็นโรคภัยที่ร้ายแรงและเป็นโรคอันดับต้น ๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกัน สาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการทานอาหาร เพราะการทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สุขภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ย่อมทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น แต่น้อยคนนักที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารได้ ส่วนใครที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ขอแนะนำให้พยายามหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกนี้เอาไว้

  • อาหารประเภทปิ้งย่างหรือรมควัน
  • อาหารที่ใส่สีผสมอาหารมากเกินไป
  • เนื้อสัตว์ที่มีสารปนเปื้อน
  • อาหารประเภทหมักดอง
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับอาหารปิ้งย่างควรทำให้สุกพอดี ๆ อย่างให้ไหม้ เพราะการทานอาหารที่ไหม้จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ง่าย ในส่วนอาหารแบบอื่นที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาจจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นนอกจากมะเร็งได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นหากต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกนี้เอาไว้ให้ดี เพราะสุขภาพจะดีได้จำเป็นต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคควบคู่กันไป